دکوراسیون داخلی اداری

نورپردازی دفتر کار

نورپردازی و روشنایی یکی از مهمترین عواملی است که موجب تمرکز و افزایش خلاقیت می شود، ولی متاسفانه به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار نمی گیرد. نورپردازی نامناسب باعث خستگی بدن و چشم، سر درد و آسیب های دیگر شده و فضاهای تاریک نیز موجب افسردگی می شوند. اگر در فضایی کار می کنید که کنترلی بر نورپردازی محیط کار خود ندارید، پرده ها را کنار زده یا یک منبع نوری دیگری را به فضای کار خود اضافه کنید.

میز و صندلی کار

اگر پشت میز در حال کار هستید، مجبورید در مدت زمان کوتاه خود را جابجا کرده و دست و پایتان را تکان دهید، قطعا به اهمیت میز و صندلی کار پی برده اید. در طراحی اتاق کار امروزی، اغلب افراد در یک فضا و اغلب پشت میز کار نشسته در حال انجام وظایف کاری خود هستند؛ به همین دلیل است که میز و صندلی کار اهمیت بسیاری پیدا می کند

استفاده از نظم دهنده در فضای کار

دکوراسیون اتاق کار باید منظم و مرتب باشد. با استفاده از وسایل نظم دهی می توانید فضای محیط کار خود را مرتب کنید. نظم دهی در فضای کار به طور مستقیم بر میزان بازدهی تاثیر ندارد، ولی برای آرامش ذهن بسیار مهم است. چنانچه نمی توانید تمام فضای شرکت را مرتب کنید، حداقل میز کار و محیط اطراف خودتان را نظم ببخشید. پرونده، اسناد، مدارک و کاغذهای یادداشت را در طبقه بندی کنید و در قسمتی قرار دهید که در موقع لزوم به آنها دسترسی داشته باشید.

رنگ فضای کار

رنگی که در محیط اطراف ما وجود دارد بر خلق و خو، عملکرد مغز و واکنش فیزیکی و احساسی بدن تاثیر می گذارد؛ بنابراین انتخاب بهترین رنگ برای دکوراسیون دفتر کار بر توانایی و بهره مندی شما اثر می گذارد. این نکته را فراموش نکنید که استفاده از هر المانی در فضا تاثیر معکوس می گذارد و استفاده از رنگ نیز در این دسته قرار می گیرد.

 

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی اداری

........................