چگونه پارکت مناسب انتخاب کنیم

 

چگونه پارکت لمینت مناسب انتخاب کنیم؟

شاید این سوال که چگونه پارکت مناسب انتخاب کنید ذهن شما را مشغول کرده باشد ؟ خیلی از شما از کوچکی منزل خود رنج می برید و دوست دارید کاری کنید که این فضا بزرگتر به نظر برسد این خواسته ی شما غیر ممکن نیست بلکه با انتخاب کفپوش مناسب می توانید خانه ی خود را کوچکتر یا بزرگتر از آنچه هست نشان دهید. رنگ پارکتی که انتخاب می کنید مطمئنا روی فضای داخلی تاثیر گذار است . با آگاهی از این که رنگ و نور و فضا به هم وابسته اند انتخاب سخت تر می شود. رنگ سقف و دیدارها تاثیر قابل توجهی روی احساسات شما از محیط می گذارد. رنگ انتخابی می تواند یک تاق را بزرگتر یا کوچکتر پهن تر, باریکتر, عمیق تر, بلندتر, روشن تر یا گرم تر نشان دهد.

1- یک اتاق با پارکت و دیوارهای روشن خانه را بزرگتر نشان می دهد. اما مگر فقط از رنگ های روشن استفاده شود خانه سرد و بی روح خواهد شد.
2- اگر دیوارهای اتاق تاریک اما پارکت و سقف روشن باشد , تاثیر خطوط افقی بیشتر می شود. به عبارتی دیگر به خطوط افقی بیش تر توجه می شود.
3-در صورتی که پارکت و سقف روشن و کل دیوارها تیره باشند,اتاق باریک تر و بلندتر به نظر می رسد.
4- پارکت تیره با دیوار ها و سقف روشن, اتاق را پهن تر نشان می دهد.
5- یک اتاق با پارکت و سقف تیره ودیوارهای روشن, پهن ترو پایین تر به نظر می رسد.
6-اگر سقف روشن اما دیوارها و پارکت تیره باشند,حس بودن در زیر زمین در فرد ایجاد می شود. چون نور فقط از بالا خواهد بود.

چطور رنگ پارکت لمینت را مناسب فضاو احساستان انتخاب کنید؟

1- پارکت بژو کرم متمایل به زرد, جاهای کم نورو تاریک را روشن تر و شادتر می کند و آرامش بخش است.
2- پارکت فندقی جزو رنگ های گرم و هماهنگ است و فضایی صمیمی ایجاد می کند.
3- پارکت قهوه ای حس ارتباط با زمین و طبیعت را ایجاد کرده و با مبلمان روشن زیبا تر خواهد بود.
4- پارکت بژ مایل به سفید احساس جدید بودن و پاکیزگی را بوجود آورده و فضای اتاق را روشن می کند.
5- پارکت خاکستری تیره خنثی , شیک و آرامش بخش است.

برای مشاهده تصاویر برندهای پارکت لمینت کلیک نمایید.